DLA RODZICÓW

1 października 2020 r. w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W tym roku do akcji głośnego czytania włączyły się klasy I-IV, przedszkolaki oraz biblioteka szkolna. Przed wysłuchaniem tekstu dzieci otrzymały krótką informację dotyczącą zalet głośnego czytania.

Zalety głośnego czytania:

 • Buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem.
 • Tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa.
 • Niezwykle stymuluje rozwój mózgu.
 • Przynosi ogromną wiedzę ogólną; rozbudowuje słownictwo.
 • Uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie.
 • Daje kontakt z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu.
 • Rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię.
 • Stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię.
 • Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę negatywnych postaw na pozytywne.
 • Buduje samouznanie – dziecko czuje się ważne, kochane i coraz bardziej kompetentne.
 • Ułatwia samodzielne czytanie, daje podwaliny pod sukces w mówieniu i czytaniu.
 • Chroni przed uzależnieniem od telewizji.
 • Uczy rozwiązywania problemów i konfliktów.
 • Kształtuje nawyk czytania na całe życie.
 • Jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka.