DLA RODZICÓW

W piątek 25 września 2020 r. odbyły się demokratyczne wybory Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.
Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostały uczennice klasy VIII:
PrzewodniczącaZuzanna Brzana
ZastępcaNatalia Drozd
SkarbnikAlessandra Pałaszkiewicz
Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności. Na opiekuna Samorządu Uczniowskiego uczniowie wybrali pana Dariusza Fudałę.